Objave

Sestra, Blanka Glešić: Pravo

,
Sa nedjeljne online službe održane 10 ožujka 2024 godine. Tema: "Pravo". Propovijed održala: Sestra, Blanka Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - 2 Timoteju 3:1-5. Sestra, Blanka Glešić: Pravo

Poravnjavanje

,
"Nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedni druge." - Rimljanima 13:8a Bio sam razgovarao sa jednim svojim prijateljem o toj nesvakidašnjoj temi - Ovisnosti. On je bio dugogodišnji ovisnik o heroinu i nekim drugim, lakšim drogama.…