Objave

Slijediti Božji plan

,
Ponekad kad Bog kaže nešto o svojem planu za živote kršćana, oni pokušaju u svojoj snazi učiniti da se to ostvari. Kada tako rade, mogu, recimo to tako, “zamutiti” vodu. Drugim riječima, mogu omesti Božji plan za njih tako da Bog…