Arhiva oznaka za: opomena

Nešto o opomeni, ukoru i savjetu

,
"A u svemu Izraelu, ne bijaše čovjeka tako lijepa kao Abšalom, tako hvale dostojna; od stopala noge njegove pa do tjemena njegova ne bijaše na njemu mane". - 2. Samuelova 14:25 Ovaj nam biblijski tekst kaže da, u cijelom tako velikom…

Ukor i Kazna

,
"Jer, svakog onog koga ljubim, Ja ga korim /opominjem/ i kažnjavam /discipliniram, treniram, upućujem, podučavam/. Dakle, budi gorljiv i pokaj se. " (Bibliogr: Bible with Strong's) (Otkrivenje 3:19) Kome od nas, godi kada ga se kori,…