Objave

Nešto o opomeni, ukoru i savjetu

,
"A u svemu Izraelu, ne bijaše čovjeka tako lijepa kao Abšalom, tako hvale dostojna; od stopala noge njegove pa do tjemena njegova ne bijaše na njemu mane". - 2. Samuelova 14:25 Ovaj nam biblijski tekst kaže da, u cijelom tako velikom…