Sa nedjeljne online službe održane 29 listopada 2023 godine.

Tema: “Moj novac/Božji novac“.

Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić

Prije službe pastor je dao kratko svjedočanstvo kako je imao velikih bolova sa bubrežnim kamencima.

Na kraju službe je održana molitva.

Biblijski stihovi korišteni u propovijedi:
– Postanak 41:36,
– Postanak 45:1-8,
– Postanak 41:14,
– Postanak 48:4.8:4.

1. Pastor, Darko Glešić: Svjedočanstvo

2. Pastor, Darko Glešić: Vjerovati do kraja (Molitva na kraju službe)