Ne dijelite ljude!

,

Po ljubavi Božjoj
i volji Stvoritelja
stvoren je čovjek –
u bijeloj, crnoj i žutoj
puti.

Sklad je to stvoritelja
al’ čovjek želi da to
pomuti!

Na planetu vlada kaos
i gdje je tu ljudski ponos?
Očaj, jad i siromaštvo rastu –
izlaz iz krize . Bogati vide
u ratu!

I nema dobra niti sreće
ni za obojene ljude
jer su superiorniji pojedinci
su tu da im sude!

Idite u geto i rezervate
svoju zemlju više nemate
i ne kvarite naše idile
jer mi smo na vašoj zemlji
izgradili velebne gradove
i vile!

Da izgradili smo blagostanje
za sebe!
A ne za obojeni za tebe!

I čuh ja oštar glas
sa neba:
Čovjeće – sve zlo što
činiš pod suncem ti
ne treba!

Ne dijeli ljude ni po
vjeri, naciji – niti boje kože
jer ovako to više ne
može!!!

Svi ljudi ovoga svijeta
su moja djeca – te
braća i sestre sazdani
u više boja
jer to je volja moja!!!

Posvećeno kući ljudskih
prava u Zagrebu i svijetu

Autor: Joško Ignjac
U Pakracu, dne 15.06.2018