Sa nedjeljne službe održane 30. lipnja 2019 godine.

Tema: “Vjera”.

Nakon toga je pastor Darko održao propovijed.

Pogledajte ovu dinamičnu propovijed.

Budite blagoslovljeni