Tri stvari koje Isus traži od nas da učinimo

,

Sa službe održane 02. ožujka 2018 godine u prostorijama Romske Crkve Riječ Života.Govorio brat Miroslav Todorović na temi: Tri stvari koje Isus traži od nas da učinimo, i to moramo se sebe odreći, nositi križ i slijediti Krista.

Pogledajte video u prilogu i budite blagoslovljeni.