Objave

Posuda, korisna i posvećena

,
Sa nedjeljne online službe održane 03. travanj 2022 godine. Tema: "Posuda, korisna i posvećena". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Sestra, Blanka Glešić je govorila o davanju. Biblijski stihovi korišteni o davanju: -…

Obećana zemlja

,
"Moj je sluga Mojsije umro. Zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim. Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što sam obećao Mojsiju. Od pustinje i od Libanona,…