Objave

Isus ima vlast

,
Sa nedjeljne online službe održane 13 lipnja 2021 godine.Tema: "Isus ima vlast".Propovijed održao: Pastor, Darko GlešićBrat, Matija Muhin je govorio o dobrovoljnom davanju.Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom davanju: -…

Štitonoša

,
Sa nedjeljne online službe održane 16 svibnja 2021 godine.Tema: "Štitonoša".Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.Sestra, Blanka Glešić je govorila o dobrovoljnom davanju.Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom…

Služba u crkvi

,
Sa nedjeljne službe održane 12. srpnja 2020 godine.Tema: "Služba u crkvi".Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić.Brat, Robert Radić je govorio o davanju.

Poštuj svog pastora

,
Da li danas kršćani poštuju i cijene duhovni autoritet u crkvi, nekada se zapitam, jer ja za sebe mogu reči da nisam poštivao svog pastora, ali hvala Bgou da me je Duh Sveti opomenuo po svojoj Riječi i što mi je govorio, kako po nekim…