Objave

Isus ima vlast

,
Sa nedjeljne online službe održane 13 lipnja 2021 godine. Tema: "Isus ima vlast". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Brat, Matija Muhin je govorio o dobrovoljnom davanju. Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom davanju: -…

Štitonoša

,
Sa nedjeljne online službe održane 16 svibnja 2021 godine. Tema: "Štitonoša". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Blanka Glešić je govorila o dobrovoljnom davanju. Biblijski stihovi korišteni o dobrovoljnom…

Služba u crkvi

,
Sa nedjeljne službe održane 12. srpnja 2020 godine. Tema: "Služba u crkvi". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Brat, Robert Radić je govorio o davanju.

Poštuj svog pastora

,
Da li danas kršćani poštuju i cijene duhovni autoritet u crkvi, nekada se zapitam, jer ja za sebe mogu reči da nisam poštivao svog pastora, ali hvala Bgou da me je Duh Sveti opomenuo po svojoj Riječi i što mi je govorio, kako po nekim…