Arhiva oznaka za: novac

Pastor, Darko Glešić: Prebrojati novac, ispitati srce

,
Sa nedjeljne online službe održane 14 srpnja 2024 godine. Tema: "Prebrojati novac, ispitati srce". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Hagaj 1:6-7, - Postanak 8:22, - 1 Timoteju…

Pastor, Darko Glešić: Spremni sijati

,
Sa nedjeljne online službe održane 19 studeni 2023 godine. Tema: "Spremni sijati". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Matej 17:25-27, - 2 Korinćanima 8:9, - Ponovljeni Zakon…

Pastor, Darko Glešić: Moj novac/Božji novac

,
Sa nedjeljne online službe održana 22 listopada 2023 godine. Tema: "Moj novac/Božji novac". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić Biblijski stihovi korišteni u propovijedi: - Titu 3:14, - Efežanima 4:28, - Izreke 13:11, -…

Raspolaganje Božjim novcem

,
Sa nedjeljne službe održane 20 listopada 2019 godine. Tema: “Raspolaganje Božjim novce”. Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Ljilja Radić je govorila o davanju. Pogledajte ovu dinamičnu propovijed. Budite…