Objave

Ukor i Kazna

,
"Jer, svakog onog koga ljubim, Ja ga korim /opominjem/ i kažnjavam /discipliniram, treniram, upućujem, podučavam/. Dakle, budi gorljiv i pokaj se. " (Bibliogr: Bible with Strong's) (Otkrivenje 3:19) Kome od nas, godi kada ga se kori,…

Tko Me Kažnjava?

,
Sa nedjeljne online službe održane 22 studenoga 2020 godine. Tema: "Tko Me Kažnjava?". Propovijed održao: Pastor, Darko Glešić. Sestra, Ljilja Radić je govorila o davanju. Biblijski Stihovi korišteni u propovijedi: - 1 Korinčanima…