Djelatnici Romske crkve Riječ života iz Slavonskog Broda sa djecom su provela nekoliko dana na kampu Bijelnik, i poslužili su u K.C. “Riječ Života” u Sisku