Održana završna svečanost male škole kahona i bubnja